top of page

Erikoislääkäri

Anni Seiskari

Ihmisläheistä lääkäri- ja terapiapalvelua Tampereen keskustassa

Hei, olen Anni. Tervetuloa sivuilleni !

Olen erikoistunut yleislääketieteeseen (etc. general practice, family medicine, family dr.)  ja työskennellyt lääkärinä yli viisitoista vuotta. Olen perehtynyt erityisesti psykiatriaan, jonka alalla olen työskennellyt viimeiset kymmenen vuotta. Valmistun tänä vuonna psykoterapeutiksi. Terapiassa hyödynnän asiakkaan niin toivoessa hypnoosimenetelmää (hypnoterapia, hypnoterapeutti).

Minulle on ensiarvoisen tärkeää, että potilaani saavat kiireetöntä ja asiantuntevaa apua. Vastaanotollani tulet kuulluksi. Voin neuvoa sinua erilaisissa lääketieteellisissä ongelmissa, mutta myös käytännön asioissa, kuten etuuskysymyksissä.

Vastaanottoni sijaitsee Tampereen keskustassa. Tarvittaessa teen Pirkanmaan alueella kotikäyntejä  ja konsultaatioita etäyhteydellä ympäri Suomen. 

Kuinka voin auttaa SINUA?

Asiakkaat tulevat vastaanotolleni hyvin monista eri syistä. Alla on lueteltu niistä muutamia. Oli ongelmasi mikä tahansa, voimme yhdessä miettiä, kuinka löytäisimme siihen ratkaisun.

*aikuisten erilaiset mielialaoireet, kuten masennus tai ahdistus riippumatta vaikeusasteesta

*lasten ja nuorten lievät mielialaoireet

*univaikeudet

*pelot

*elämänkriisit

*jännitys tai stressi

*erilaiset kiputilat

*elämänhallintaan liittyvät asiat kuten päihteiden liikakäyttö tai ongelmakäyttö 

*opiskeluun tai kouluun liittyvät ongelmat (esim. keskittymisvaikeudet)

*elämäntapamuutoksiin tukeminen (esim painonhallinta tai -pudotus)

*pakko-oireet (esim. tarkistelu, käsien pesu tai muu pakkotoiminnot tai -ajatukset)

*traumat

*kiinnostus kokeilla esim. hypnoosia turvallisessa ympäristössä

Minulla on kokemusta myös seuraavista erityisryhmistä ja -haasteista, jotka luettelen tässä tarkoituksellisesti hakusanoina:

#syrjäytyminen #erilaisuus #sateenkaariyhteisö #homoseksuaalisuus #vähemmistö #hyväksikäyttö #seksi #erektiovaikeus #seksiriippuvuus #väkivalta #uhri #perheväkivalta #peliriippuvuus #yksinäisyys #ikääntyminen #ulkopuolisuus #kukaolen #ekstentiaalinen kriisi #ylensyönti #anoreksia #atyyppinen syömishäiriö #sijaistoiminnot #nettiriippuvuus #addiktio #päänsärky #migreeni #toiminnallinen häiriö #kiputila #väsymysoireyhtymä #ylivilkkaus #adhd #add #tarkkaavaisuushäiriö #nepsy #asperger #autismi #tinnitus #fobia #persoonallisuus #epävakaa #tunne-elämän vaikeus #estyneisyys #arkuus #vetäytyminen #eristäytyminen #psykoosi #harhaluulot #huumeet #kannabis #alkoholi #hallusinogeenit #opioidit #piristeet #lääkeriippuvuus #omalääkäri #terapeutti #asiantuntija 

https://terveydenasialla.com/erikoislaakari-hypnoosista-apua-kipuihin-ja-ahdistukseen/


 

bottom of page